Hacamat nasıl yapılır?

  1. Anasayfa
  2. Genel
  3. Hacamat nasıl yapılır?
Hacamat nasıl yapılır?

Hacamat nasıl yapılır?

Hacamat, yüzyıllar boyu, özellikle İslam dünyasında bir tedavi yöntemi olarak Kullanılmıştır. İlk uygulanışı, Hz. Peygamberimiz zamanlarına dayanan hacamat, uygulanması için belirlenmiş zamanları olan, vücudun belirlenmiş yerlerine yapılan, zamanında Hz. Peygamberimizin de yaptırdığı ve herkesin yaptırmasını tavsiye ettiği, günümüzde de çeşitli kliniklerde gerçekleştirilen bir uygulamadır.

Günümüzde Sağlık Bakanlığı, bu eski uygulamayı destekleyerek çeşitli projeleri uygulamaya koymuştur. Bu projelerle, bilimsel tıp yöntemleri, geleneksel tıp ile birleştirilmiştir ve tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak sunulmaktadır. Bu yöntem, vücudu pis kandan arındırıp, vücudunun dinlenmesini sağlayarak sağlıklı yaşamı mümkün kılmaktadır.

İçinde bulunduğumuz çağda, artık hacamat uygulamaları dünyanın çeşitli noktalarında uygulanmaktadır. İlk defa Orta Doğu’da ortaya çıkan, batı ülkeleri dahil tüm dünyada uygulanan bu yöntem insanlara şifa dağıtmaktadır.

Neden Hacamat ?

İnsan vücudu, çeşitli nedenlerle kana karışan toksinler, kimyasal maddeler, gıdalar üzerindeki zaralı ve zehirli ilaç kalıntılarının olumsuz etkilerine maruz kalmaktadır. Bu, vücut için zaralı olan maddeler, normal şartlarda idrar ve ter yolu ile vücuttan atılır. Fakat vücut tamamen bu şekilde temizlenmez. Doğal yollar ile vücuttan atılamayan zararlı maddeler, hacamat yolu ile vucüttan temizlenir. Çünkü, ter ve idrar yolu ile attığımız toksinler, deri altında birikir ve kalıntı oluşturur, bu kalıntıları atmanın tek yolu da hacamattır.

Hacamat, ağır metal ve toksinleri dışarıya atıp insan vücudunu direncini arttırır. Eski zamanlardan günümüze kadar olan sürede hacamat, çeşitli araçlarla uygulanmıştır. Boynuz, kupa, bardak, şişe bu araçlardandır. Bu araçlar, hacamat için belirlenmiş, vücudun çeşitli yerlerine uygulanarak, vakum etkisi yaratılmakta ve deri altındaki toksinlerin açığa çıkmasını sağlamaktadır. Hacamatın yapılma amacı, insanı, vücudunda var olan ya da potansiyel olarak bulunan hastalıklara karşı korumaktır.

Hacamatın Uygulanışı

Hacamat uygulaması için vücudun çeşitli yerleri belirlenmiştir. Bu yerlerde yapılacak uygulamalar, vücudun tamamını kapsayarak şekilde etiklidir. Belirlenen yerlere, ufak kesiler atılarak kan çıkışı sağlanmaktadır. Fakat bu kesiler, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir işlem değildir ve uzmanlık gerektirir. Bu nedenle, ülkemizde, Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları projesini hayata geçirmiştir. Çünkü, yüzyıllar boyunca uygulanmış olan bu yöntem, ülkemizde merdiven altı diye tabir edilen, sağlıksız ve hijyenik olmayan yerlerde, bilinçsizce ve işin uzmanı olmayan kişilerce yapılmaktaydı. Bu proje sayesinde, ülkemizde artık hacamat uygulamaları, denetlenen, yetkilendirilmiş sağlık merkezlerinde, işin uzmanı hekimlerce, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yapılmaya başlanmıştır. Sağlık merkezleri dışında, hastanelerde de hacamat uygulaması, uzman tıp doktorları tarafından yapılmaktadır.

Vücuttaki Hacamat Yerleri

Hacamat işlemi, vücutta rastgele noktalara yapılan bir uygulama değildir. Vücutta rastgele açılacak kesi, sağlık getirmekten çok sağlığı riske atan bir hamle olacaktır. Bu nedenle, bu işlem, uzman kişilerce doğru yerlere yapılmalıdır ki, insanlar sağlıksal bir geri dönüş alabilsin. Hacamat yerleri ise kısaca şöyledir; alın, baş, boyun arkası, boyun çevresi, omuz başları, ense, çene altı, omuz üstleri ve kalçalar. Bu yerlerde açılan ufak kesilerin, vakumlama yöntemi ile kanı dışarı aktarılması insana şifa getirecektir.


Yorum yaz